Forsiden av Carl Johan Jørgensen Taxts samfunnskritiske brosjyre fra 1895.

tumblr analytics