Ragnvald Størens notis om kvikneverket 1722. En "Jacob Mathias Tax" finnes oppført som "knegt" på listen!
Støren angir som vanlig ingen kilde, og det er ikke gjort noen funn som bekrefter det han skrev.

tumblr analytics