Fra Christinas overdragelse av sin avdøde manns andel av kobbergangen i Ulrichsdal til Henning Jürgens i 1670.
Fra en gammel kopi av en tapt protokoll fra Overbergamtet.

tumblr analytics