Litt om registrene til "Bergmannsslekten Tax"

Boken har to registre: Et fornavnsregister med nesten 5000 personnavn, og et slektsnavns-/gårdsnavnsregister over personer som enten har båret et slektsnavn, eller brukt et gårdsnavn som sitt stedsnavn. Bare slektsmedlemmer og inngiftede, eller noen de hadde barn sammen med, er tatt med. Vennligst les den korte forklaringen som innleder registrene.

Som det fremgår der, er hvert navn fulgt av en henvisning av typen g.n, der g er et generasjonsnummer. Dette nummeret gir en pekepinn om i hvilken periode personen ble født. Omtrentlige grenser for disse periodene er som følger:
1. generasjon: Mest sannsynlig i perioden 1625 – 1635
2. generasjon: 1660 – 1680
3. generasjon: 1690 – 1710
4. generasjon: 1730 – 1750
5. generasjon: 1760 – 1790
6. generasjon: 1790 – 1830
7. generasjon: 1820 – 1860
8. generasjon: 1850 – 1910
Det tydeligste avviket fra disse anslagene finnes i den svenske grenen etter Ismael Tax, hvor fødslene gjennomgående skjedde adskillig tidligere.

Boken har også med de personene av 9. generasjon som fremdeles bar slektsnavnet Tax eller Taxt.

Henvisninger markert med hakepil (hakepil) brukes for personer uten eget personavsnitt i boken. De brukes for barn som døde som små, eller som det er funnet svært lite om, og som det ikke er funnet etterkommere av. Henvisningen peker derfor til Tax-forelderen, siden personen bare finnes i en barneliste der.

Gå videre til REGISTRENE.

tumblr analytics