Tax-etterkommere i Nord-Østerdalen og i Trøndelag

 

NORD-ØSTERDALEN

 

ALVDAL

 

Blostrupsplass: Dit kom Kirstine Tax fra Kvikne, født senest 1710.

Slektsnavn utledet derfra: Amundsplass, Bjørn, Brandvold, Eriksbakken, Folløien, Frankmoen, Grimsgård, Grågård, Gulløien, Hoel, Landfastøyen, Lien, Ligård, Lilleholmen, Litrøen, Løkken, Moan, Mortensplass, Måna, Nytrøen, Nørdsti, Oddlien, Plassgård, Røsten, Samuelshaug, Sandtrøen, Skogli, Smedplass, Stokdal, Sølna, Tharaldsteen, Tronshaug, Trøan, Trønnes, Åsen.

 

Blostrupmoen: Dit kom Blostrup Pedersen, født 1738.

Slektsnavn utledet derfra: Blostrupmoen, Brandvoll, Bukkplass, Eng, Enget, Engetrøen, Jonsmoen, Kjølhaug, Kveberg, Lilletrøen, Mæleng, Nygård, Stamoen, Strømsøyen, Thoresen, Trøen, Trøeng, Øien, Øimoen.

 

Strålsjøhaugen: Dit kom Anders Larssen Lossgård fra Tynset, født 1742.

Slektsnavn utledet derfra: Flaten, Gjelten, Haugrud, Husan, Mellesmo, Nesteby, Sivilhaug, Steien, Steihaug, Strypet, Sørhustrøen, Trøan, Øian, Øien.

 

FOLLDAL

 

Bekken: Dit kom Ingeborg Estensdatter Ryeng fra Kåfjord, født 1839.

Slektsnavn utledet derfra: Bekken.

 

Kjølle øvre: Dit kom Ingeborg Hågensdatter Ligård fra Alvdal, født 1859.

Slektsnavn utledet derfra: Kjølle.

 

Ryen nedre: Dit kom Mina Laura Olsdatter Mortensplass fra Alvdal, født 1885.

Slektsnavn utledet derfra: Ryen.

 

Midt-Sveen: Dit kom Erik Olsen Ulvplass fra Alvdal, født 1835.

Slektsnavn utledet derfra: Sandom, Sveen.

 

Tangmoen: Dit kom Goro Olsdatter Ulvplass fra Alvdal, født 1838.

Slektsnavn utledet derfra: Bustad, Folshaugmoen.

 

Krokmoen: Dit kom Johanna Jokumsdatter Kjølhaug fra Alvdal, født 1826.

Slektsnavn utledet derfra: Brennodden, Krokmoen, Ryen.

 

Haugen: Dit kom Johanna Olsdatter Kjølhaug fra Alvdal, født 1832.

Slektsnavn utledet derfra: Haugen.

 

TYLLDALEN

 

Brua: Dit kom Ole Eriksen Gjelten fra Alvdal, født 1819.

Slektsnavn utledet derfra: Hokstad, Horten, Olsberg.

 

Anstensjordet: Dit kom Sine Marie Jakobsdatter Orrleitet fra Alvdal, født 1866.

Slektsnavn utledet derfra: Øverby.

 

Søgårdsegga: Dit kom Kari Eriksdatter Strypet fra Alvdal, født 1861.

Slektsnavn utledet derfra: Søgaard.

 

Smedhaugen: Dit kom Ingrid Lorense Simensdatter Trøan fra Alvdal, født 1886.

Slektsnavn utledet derfra: Hokstad.

 

ØVRE RENDAL

 

Skrædderstuen: Dit kom Gisken Olsdatter Eriksbakken fra Alvdal, født 1808.

Slektsnavn utledet derfra: Ellevold.

 

TYNSET

 

Motrøen: Dit kom Svend Larssen Lossgård fra Tynset, født 1744.

Slektsnavn utledet derfra: Bjerkaker, Bredesen, Hansæl, Jørgenshaug, Kalbækken, Lunåsmo, Mikkelsen, Motrøen, Mælan, Neverrøsten, Røsten, Sandtrøen, Stubsjøen, Tuveng, Utby, Vibe Wold, Weidemann, Øvergård.

 

Sørmoen: Dit kom Håkon Brynjulfsen Bukkplass fra Alvdal, født 1805.

Slektsnavn utledet derfra: Dalen, Leteng, Nytrøhaug, Smedhaug, Strømsås, Sørmoen.

 

Nygard: Dit kom Lisbet Larsdatter Strålsjøhaug fra Alvdal, født 1801.

Slektsnavn utledet derfra: Berget, Maageng, Odden, Tveråfetten, Østigaard.

 

Jordet søndre: Dit kom Lars Larssen Strålsjøhaug fra Alvdal, født 1813.

Slektsnavn utledet derfra: Graneng, Jordet.

 

Stortrøen: Dit kom Sigrid Larsdatter Strålsjøhaug fra Alvdal, født 1819.

Slektsnavn utledet derfra: Brubakken, Gjelten, Hindal.

 

Berget: Dit kom Ole Mortensen Andershaug fra Alvdal, født 1837.

Slektsnavn utledet derfra: Berget, Øien.

 

Nytrøen: Dit kom Anna Petra Larsdatter Blostrupmoen fra Alvdal, født 1879.

Slektsnavn utledet derfra: Nytrøen.

 

Rønningen: Dit kom Lars Jonsen Fremmergård fra Tynset, født 1833.

Slektsnavn utledet derfra: Kindølshaug.

 

Utgård vestre: Dit kom Inger Eriksdatter Strypet fra Alvdal, født 1872.

Slektsnavn utledet derfra: Moen.

 

Savalberget: Dit kom Anne Andreasdatter Trøan fra Alvdal, født 1851.

Slektsnavn utledet derfra: Berg, Vangen.

 

 

KVIKNE

 

Odden: Dit kom Marit Hågensdatter Blostrupsplass fra Alvdal, født 1809.

Slektsnavn utledet derfra: Frengstad, Ivajordet, Langtjernet.

 

Langtjønna: Dit kom Goro Olsdatter Tangmoen fra Folldal, født 1870.

Slektsnavn utledet derfra: Langtjernet.

 

VINGELEN

 

Lillehaug: Dit kom Ingeborg Anna Jakobsdatter Orrleitet fra Alvdal, født 1859.

Slektsnavn utledet derfra: Lillehaug.

 

Lien: Dit kom Lars Pedersen Folløien fra Alvdal, født 1851.

Slektsnavn utledet derfra: Bakkan, Lien, Vestgard.

 

Kleven: Dit kom Randine Lucie Olsdatter Lilleeidet fra Os, født 1873.

Slektsnavn utledet derfra: Kleven.

 

TOLGA

 

Hulbækdal: Dit kom Petronille Halstensdatter Lien fra Tolga, født 1856.

Slektsnavn utledet derfra: Heksestøet, Hulbækdal.

 

OS

 

Løvneset: Dit kom Lisbet Larsdatter Lossgård fra Tynset, født 1753.

Slektsnavn utledet derfra: Johnsen, Lilleeidet, Myren, Wang, Østgård.

 

Nygarden øvre: Dit kom Peder Edvard Brynjulfsen Strømsås fra Tynset, født 1864.

Slektsnavn utledet derfra: Aas.

 

 

 

SØR-TRØNDELAG

 

ÅLEN

 

Bendfætten: Dit kom Ingeborg Larsdatter Lossgård fra Tynset, født 1745.

Slektsnavn: Almås, Bjørgård, Bårdshaug, Bårdstu, Eggen, Eidebakk, Grønli, Hegseth, Kirkhus, Kåsen, Langland, Larstuvold, Lervold, Lillegjære, Løkken, Megård, Myren, Nesvold, Nyhus, Reitan, Sivertsgård, Skogås, Skogåstrø, Stene, Stensli, Storrønning, Sundan.

 

Oppigard Hov: Dit kom Gudlaug Olsdatter Lilletrøen fra Alvdal, født 1881.

Slektsnavn: Hov.

 

Klokkervoll: Dit kom Gea Olsdatter Lilleeidet fra Os, født 1866.

Slektsnavn: Granlund, Jensås, Klokkervold, Lyngstad.

 

 

FRØYA

 

Støa, Sauøya: Dit kom Kornelia Marie (Kanelia) Blostrupsdatter fra Hitra, født 1817.

Slektsnavn: Støen, Yttermoen, Nordbuan, Melkvik, Wold, Fuglemsmo, Husø, Andreassen, Antonsen, Holmen, Larsen.

 

HITRA

 

Einvika, Tørvika, Reksa: Dit kom Kjerstina Blostrupsdatter fra Alvdal, født 1805.

   Slektsnavn: Einvik, Lund, Laukvik, Nordbotten, Utseth, Nilsen.

 

Tranvikan: Dit kom Stina Blostrupsdatter fra Hitra, født 1814.

Slektsnavn: Tranvik, Ulvåg.

 

RØROS

 

Bakkene: Dit kom Anna Ellendsdatter Skolestuen fra Alvdal, født 1866.

Slektsnavn: Guldahl.

 

Øren: Dit kom Marie Ellendsdatter Skolestuen fra Alvdal, født 1867.

Slektsnavn: Berg.

 

Nøstervolden søndre: Dit kom Elen Larsdatter Bukkplass fra Alvdal, født 1853.

Slektsnavn: Prytz, Svensk, Kojedal.

 

Galåa nordre: Dit kom Ingeborg Andersdatter Sivertsgård fra Ålen, født 1858.

Slektsnavn: Galåen.

 

Haugene: Dit kom Ingeborg Evensdatter Eidebakk fra Ålen, født 1844.

Slektsnavn: Vårhus.

 

Grubtrøen: Dit kom Hans Pedersen Storrønning fra Ålen, født 1846.

Slektsnavn: Storrønning, Sandkjernan.

 

Bakkene: Dit kom Halsten Iversen Narjord fra Os, født 1837.

Slektsnavn: Tørres, Tønset.

 

Maglivold: Dit kom Marit Estensdatter Myre fra Os, født 1880.

Slektsnavn: Røros.

 

Laurits Olsen Lie fra Alvdal, født 1877.

 

TYDAL

 

Stuedal nedre: Dit kom Ingeborg Pedersdatter Storrønning fra Ålen, født 1835.

Slektsnavn: Unsgård.

 

Flaten: Dit kom Johanna Larsdatter Storrønning fra Ålen, født 1864.

Slektsnavn: Flaten.

 

Henmo østre: Dit kom Rasmus Pedersen Storrønning fra Ålen, født 1843.

Slektsnavn: Henmo.

 

OPPDAL

 

Ola Håkonsen Bukkplass fra Alvdal, født 1776.

Slektsnavn: Aalbu.

 

Gjertrud Hansdatter Sølna fra Alvdal, født 1793.

Slektsnavn: Brenden.

 

Marit Hansdatter Sølna fra Alvdal, født 1801.

Slektsnavn: Rønning, Lien.

 

BYNESET

 

Haugrønning: Dit kom Elen Olsdatter Fætten fra Ålen, født 1806.

Slektsnavn: Ålberg, Løvset.


LEINSTRAND

 

Løvås: Dit kom Anne Katrine Jensdatter Skogås fra Ålen, født 1806.

Slektsnavn:  Løvås.

 

Lars Jenssen Hegseth fra Ålen, født 1884.

Slektsnavn: Hegseth.

           
MALVIK

 

Kulbotten: Dit kom Ingeborg Hansdatter Sølna fra Alvdal, født 1798.

Slektsnavn: Kulbotten.

 

STRINDA

 

Nidarvold: Dit kom Karoline Olsdatter Raaen fra Hegra (født 1843) og John Evensen Lynum fra Bardu (født 1843), begge Tax-etterkommere.

Slektsnavn: Evensen, Harper, Kjelstad, Paulsen, Arnstad.

 

Nardo nordre: Dit kom Anne Evensdatter Eidebakk fra Ålen, født 1832.

Slektsnavn: Hansen

 

Stokhaug, Lade: Dit kom Hans Evensen Eidebakk fra Ålen, født 1834.

Slektsnavn: Stokhaug?

 

 

 

 

 

 

TRONDHEIM

 

Ingvild Brynjulfsdatter Tylldølshaugen fra Alvdal (født 1765), fikk datteren Jørgine Margrethe Georgsdatter (døpt 1796 i Bakke kirke), som ble gift med jekteskipper og høker Peder Christian Jørstad fra Ytterøya (født 1796). Slektsnavn: Jørstad, Heyerdahl.

 

Nordal Bernhardt Taxt fra Kristiania, født 1892. Slektsnavn: Taxt.

Kari Andersdatter Haugrønning fra Ålen, født 1834. Slektsnavn: Bell.

Ingeborg Monsdatter Skogås fra Ytterøy, født 1867. Slektsnavn: Haagensen.

Oline Monsdatter Skogås fra Ytterøy, født 1870. Slektsnavn: Jenssen.


Anne Margrete Kristiansdatter Bjørn fra Alvdal, født 1822. Slektsnavn: Øyen.

 

Jørgine Marie Georgsdatter fra Bakke sogn, født 1796. Slektsnavn: Jørstad.

 

Karoline Olsdatter Dullum fra Ekne, født 1878. Slektsnavn: Pettersen.

 

Anton Marius Mathiassen Granås fra Åsen, født 1896. Slektsnavn: Granås.

 

Anders Madsen fra Hegra, født 1889. Slektsnavn: Madsen.

 

Henrikke Kristiane Abrahamsdatter fra Hitra, født 1880. Slektsnavn: Antonsen.

 

Sverre Utseth fra Hitra, født 1898: Slektsnavn: Utseth.

 

Hanna Andreasdatter Tranvik fra Hitra, født 1887. Slektsnavn: ?

 

Tolvtine Nilsdatter Aakvik fra Åsen, født 1881. Slektsnavn: Risan.

 

Kristian Kristiansen Klokkervold fra Ålen, født 1909. Slektsnavn: Klokkervold.

 

 

 

NORD-TRØNDELAG

 

HEGRA, STJØRDALEN

 

Almotrøen: Dit kom Ola Blostrupsen Blostrupsplass fra Alvdal, født 1772.

Slektsnavn: Almotrøen, Almoås, Forbordsli, Myraunet, Hegre, Hammer, Raaen.

 

Husbyaunet: Dit kom Ola Blostrupsen Blostrupsplass fra Alvdal, født 1778.

Slektsnavn: Buland, Rømo, Husby, Hjelseng, Hosetmo.

 

Boråstrøen: Dit kom Karen Blostrupsdatter Blostrupsplass fra Alvdal, født 1783.

Slektsnavn: Raaen, Nordvegan.

 

 

ÅSEN

 

Reitan: Dit kom Blostrup Olsen Almotrøen fra Hegra, født 1808.

Slektsnavn: Reitan, Holing, Granås, Dyrstad?

 

Aavik: Dit kom Lorentse Sivertsdatter Buland fra Hegra, født 1838.

Slektsnavn: Aavik, Grindemark, Skjesol, Sandvik.

 

Stokkan lille: Dit kom Karl Evensen Lynum fra Skogn, født 1845 i Bardu.

Slektsnavn: Stokkan.

 

SKOGN

 

Stormo: Dit kom Even Larsen (Motrøen) fra Bardu, født 1806 på Tynset.

 

Lynum: Dit kom Even Larsens etterlatte, men de flyttet senere.

 

Almli nordre: Dit kom Lars Evensen Lynum, født 1837 i Bardu.

Slektsnavn: Almli, Troset.

 

Bjørklund (Markabygda): Dit kom Kjerstine Evensdatter Lynum, født 1849 i Bardu.

Slektsnavn: Troset, Moe, Sørmo.

 

Husby: Dit kom Marit Evensdatter Lynum, født 1851 i Skogn.

Slektsnavn: Husby (Odinsen/Steffensen), Tiller, Fossum.

 

Fraubakken: Dit kom Gurine Andersdatter Almotrøen fra Hegra, født 1839.

Slektsnavn: Evensen.

 

Brennesgrenda: Dit kom Kristian Blostrupsen Reitan fra Åsen, født 1861.

Slektsnavn: Reitan.

 

 

By søndre: Dit kom Ole Petter Blostrupsen Dullum fra Åsen, født 1845.

Slektsnavn: Dullum.

 

Hjelmen øvre: Dit kom Ingeborg Eriksdatter Raaen fra Hegra, født 1809.

Slektsnavn: Hjelmen, Vestgård.

 

Naustberget: Dit kom Bersvend Eriksen Raaen fra Hegra, født 1827.

Slektsnavn: Naustberg.

 

MERÅKER

 

Dalanes (Landet): Dit kom Oleanna Andersdatter Hosetmo fra Hegra, født 1847, gift med

Ola Halvorsen Andershaug, født 1853 i Meråker.

Slektsnavn: Andershaug, Dalanes, Myrmo, Dalamomo, Antonsen, Sandnes, Øian.

 

Gudåa: Dit kom Mette Andersdatter Hosetmo fra Hegra, født 1855.

Slektsnavn: Gudå.

 

Gudåa: Dit kom Endre Endresen Hosetmo fra Hegra, født 1883.

 

 

SPARBU

 

Rådeaunet: Dit kom Anna (Hanna) Boletta Blostrupsdatter fra Egge (født 1810), gift med Ole

Andersen Rådesplass (født 1810).

 

STOD

 

Forfangplass: Dit kom Guttorm Blostrupsen fra Egge (født 1812 i Egge), gift med Elen Pedersdatter Dahlsaunet (født 1808 i Egge).

 

YTTERØY

 

Værås: Dit kom verksarbeider Mons Jenssen Skogås fra Ålen, født 1822.

 

Maria Johnsdatter Skogås fra Ålen, født 1834.

Slektsnavn: Sandnes.

 

tumblr analytics